Etusivu

Tasa-arvoa talousarvioon oli valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN-TEAS) liittyvä hanke (2017-2018), jossa kehitetiin talousarvion sukupuolivaikutusten arviointia ja sukupuolitietoista budjetointia Suomessa. Talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnin kehittäminen oli yksi Juha Sipilän hallituksen tasa-arvo-ohjelman toimenpiteistä.

Talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja muut sukupuolitietoisen budjetoinnin työkalut edistävät valtion tulojen ja menojen kohdentumista tavalla, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnassa. 

Vuoden mittaisessa hankkeessa kehitetiin menetelmiä talousarvion sukupuolivaikutusten arviointiin, arvioitiin Sipilän hallituksen talousarvioiden sukupuolivaikutuksia ja tehtiin konkreettisia budjettiprosessin kehitysehdotuksia. Hankkeen tulokset julkistetiin elokuussa 2018.

Ekvalita Ab:n toteuttaman hankkeen vastuullisina tutkijoina toimivat FT Anna Elomäki ja YTT, dosentti Hanna Ylöstalo.  

Rapportti: Elomäki, Anna; Haataja, Anita; Kotamäki, Mauri; Kärkkäinen, Olli; Vaalavuo, Maria; Ylästalo, Hanna (2018) Tasa-arvoa talousarvioon – talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolitietoinen budjetointi

Enemmän julkaisuudesta löytyy Valtioneuvoston julkaisuarkistossa.

Video: Tasa arvoa talousarvioon – Mitä tarkoitetaan sukupuolitietoisella budjetoinnilla?

Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle

Tasa-arvoa talousarvioon talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolitietoinen budjetointi (raportin julkistamistilaisuus 4.9.2019)

Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja slide) Tasa-arvopäivät 2018

 

 

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close