Etusivu

Tasa-arvoa talousarvioon on valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan (VN-TEAS) liittyvä hanke, jossa kehitetään talousarvion sukupuolivaikutusten arviointia ja sukupuolitietoista budjetointia Suomessa. Talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnin kehittäminen on yksi Juha Sipilän hallituksen tasa-arvo-ohjelman toimenpiteistä.

Talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja muut sukupuolitietoisen budjetoinnin työkalut edistävät valtion tulojen ja menojen kohdentumista tavalla, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa yhteiskunnassa. 

Vuoden mittaisessa hankkeessa kehitetään menetelmiä talousarvion sukupuolivaikutusten arviointiin, arvioidaan Sipilän hallituksen talousarvioiden sukupuolivaikutuksia ja tehdään konkreettisia budjettiprosessin kehitysehdotuksia. Hankkeen tulokset julkistetaan elokuussa 2018.

Ekvalita Ab:n toteuttaman hankkeen vastuullisina tutkijoina toimivat FT Anna Elomäki ja YTT, dosentti Hanna Ylöstalo. Tervetuloa seuraamaan työtämme!

fb_post (1).jpg

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close